Istota wykroczenia

Czym jest wykroczenie? Przestępstwa, czyli zbrodnie oraz występki są przedmiotem regulacji Kodeksu karnego. Niemniej jednak w polskim prawie wyróżnić można również inne czyny zabronione, które nie są przestępstwami, ale wykroczeniami. Ustawodawca określa istotę wykroczenia...