Istota wykroczenia

Czym jest wykroczenie?

Przestępstwa, czyli zbrodnie oraz występki są przedmiotem regulacji Kodeksu karnego. Niemniej jednak w polskim prawie wyróżnić można również inne czyny zabronione, które nie są przestępstwami, ale wykroczeniami. Ustawodawca określa istotę wykroczenia w przepisie art. 1 Kodeksu wykroczeń – jest to czyn społecznie szkodliwy i bezprawny.

Prowadzenie po spożyciu alkoholu – wykroczenie czy przestępstwo?

Zgodnie z przepisem art. 87 Kodeksu wykroczeń, kto znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.

W praktyce oznacza to, że prowadzenie pod wpływem alkoholu jest czynem bezprawnym i szkodliwym społecznie. Bardzo ważne jest użyte określenie „po użyciu alkoholu” – oznacza to zawartość alkoholu w organizmie od 0,2 do 0,5 ‰. W takim przypadku sprawca będzie odpowiadał za wykroczenie. Gdy wartość 0,5 ‰ zostanie przekroczona to będziemy mieć do czynienie ze stanem nietrzeźwości, w takim przypadku sprawca popełnia przestępstwo – uregulowane w Kodeksie karnym, a kara za jazdę po alkoholu będzie dużo surowsza.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *