Znęcanie się a eksmisja współmałżonka

Przestępstwo znęcania się nad najbliższymi, określone w przepisach art. 207 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204, z późn. zm.), może stanowić podstawę do eksmisji współmałżonka. Czym jest eksmisja? Kiedy nastąpi? Na czym polega przestępstwo znęcania się?

Kiedy można dokonać eksmisji?

A zatem jak może wyglądać eksmisja współmałżonka?. Sąd, wydając wyrok rozwodowy, niejednokrotnie orzeka o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania. W wyjątkowych sytuacjach może również nakazać eksmisję jednego ze współmałżonków, jeżeli swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie. Wystarczy wniosek drugiego współmałżonka (sąd z urzędu nie podejmie takiej inicjatywy).

Rażąco naganne postępowanie

W zasadzie ustawa nie wskazuje czym dokładnie jest rażąco naganne postępowanie, które może być podstawą do eksmisji współmałżonka. Problem ten poruszony został natomiast przez doktrynę i orzecznictwo. Uznaje się, że rażąco nagannym postępowaniem jest takie zachowanie, które stanowi zagrożenie dla spokoju i zdrowia drugiego małżonka lub małoletniego dziecka. Z pewnością może być nim przestępstwo znęcania się, określone w art. 207 Kodeksu karnego.

Czym jest znęcanie się?

Zgodnie z art. 207 Kodeksu karnego: „kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. Kolejne przepisy tego artykułu wskazują natomiast na kwalifikowane odmiany tego przestępstwa, zagrożone surowszymi karami. Za znęcanie się należy uznać „umyślne zachowanie sprawcy, które polega na intensywnym i dotkliwym naruszeniu nietykalności fizycznej lub zadawaniu cierpień moralnych osobie pokrzywdzonej w celu jej udręczenia, poniżenia lub dokuczenia albo wyrządzenia jej innej przykrości, bez względu na rodzaj pobudek” (wyrok Sądu Najwyższego z 6 sierpnia 1996 r., sygn. akt WR 102/96).

Inne przyczyny eksmisji

Innymi przyczynami orzeczenia przez sąd eksmisji, obok znęcania się z art. 207 Kodeksu karnego, mogą być również również: stosowanie przemocy wobec współmałżonka lub wspólnych dzieci, stosowanie gróźb karalnych, uporczywe nękanie i inne. Często zdarza się, że podstawą jest wydany już wyrok karny. Istniej również możliwość wydanie wyroku przez sąd o eksmisja w wyroku rozwodowym.

adwokat rozwód

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *