Zasada terytorialności obowiązywania prawa karnego

Zasada terytorialności obowiązywania prawa karnego

 

Zasada terytorialności

Zgodnie z przepisem art. 5 Kodeksu karnego ustawę karną polską stosuje się do sprawcy, który popełnił czyn zabroniony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również na polskim statku wodnym lub powietrznym, chyba że umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, stanowi inaczej.

W praktyce oznacza to, że polska ustawa będzie miała zastosowanie do każdego sprawcy przestępstwa, bez względu na jego obywatelstwo. Duże znaczenie ma tutaj miejsce popełnienia przestępstwa. Niemniej jednak pewne ograniczenia tej zasady dotyczą sytuacji, gdzie Polska jest stroną umowy międzynarodowej, której postanowienia stanowią inaczej niż wskazany przepis.

 

Kara za popełnienie przestępstwa

W Polsce jazda po alkoholu czy posiadanie narkotyków jest przestępstwem lub wykroczeniem (wykroczeniem w przypadku jazdy samochodem po spożyciu alkoholu lub po zażyciu środka, a nie w stanie nietrzeźwości czy pod wpływem środka odurzającego). Za popełnienie wskazanego czynu na terytorium Polski odpowiadać będą również cudzoziemcy, chyba że umowa międzynarodowa, której Polska jest stroną stanowi inaczej.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *