Przestępstwo czy wykroczenie

Przestępstwo czy wykroczenie.

Z treści art.1 § 1 Kodeksu karnego wynika, że : odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia (zasada nullum crimen sine lege poenali anteriora), uzupełniająco natomiast art.115 §1 Kodeksu wyjaśnia, że czynem zabronionym jest zachowanie o znamionach określonych w ustawie karnej. Z art.1 § 2 k.k. wynika, że nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma (co oznacza, że musi to być czyn szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy), a art.1 § 3 k.k. stanowi, że  nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu (co oznacza, że przestępstwem jest tylko czyn zawiniony zgodnie z zasadą nullum crimen sine culpa).Te formalne i materialne elementy pozwalają na sformułowanie definicji przestępstwa .

Przestępstwo czy wykroczenie różnice pomiędzy nimi.

W przepisie art. 7 § 1 Kodeksu karnego można znaleźć definicję przestępstwa – jest to zbrodnia lub występek. Natomiast wykroczenie podlega odrębnym regulacjom zawartym w Kodeksie wykroczeń. Czy dany czyn jest przestępstwem czy wykroczeniem najłatwiej jest rozróżnić na podstawie grożących kar za dany czyn.

Przestępstwo będące zbrodnią jest zagrożone karą pozbawienia wolności, której minimum wynosi co najmniej 3 lata.

Przestępstwo będące występkiem jest zagrożone karą grzywny powyżej 30 stawek dziennych albo powyżej 5000 zł, karą ograniczenia wolności przekraczającą miesiąc albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc.

Natomiast wykroczenie zagrożone jest karą aresztu (od 5 do 30 dni), miesiąca ograniczenia wolności, grzywny do 5000 zł lub nagany.

Przestępstwo i wykroczenie na przykładzie.

Jazda pod wpływem narkotyków może być przestępstwem lub wykroczeniem. Kwalifikacja prawna czynu, a tym samym kara jazda pod wpływem narkotyków, zależy od tego, czy mamy do czynienie z byciem po użyciu środka działającego podobnie jak alkohol (w takim przypadku czyn będzie wykroczeniem), czy byciem pod wpływem środka odurzającego (jest to przestępstwo).

 

Podsumowując  oba typy czynów karalnych różni chociażby wymiar kary – w przypadku przestępstwa kara okazuje się bardziej surowa, gdyż ma ono cięższy charakter. Za wykroczenie bardzo często egzekwuje się sankcje pieniężne. Sprawy, odnoszące się do przestępstw, rozpatrują inne organy prawne niż wykroczenia, a co więcej wobec sprawców są stosowane odmienne procedury.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *