Kwalifikacja przestępstw – zbrodnia i występek? Jak odróżnić?

Art. 7. Kwalifikacja przestępstw – zbrodnia i występek

§ 1. Przestępstwo jest zbrodnią albo występkiem.
§ 2. Zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą.
§ 3. Występkiem jest czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych albo powyżej 5 000 złotych, karą ograniczenia wolności przekraczającą miesiąc albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc.

 

PRZESTĘPSTWEM  jest zbrodnia i występek. Oczywistym jest fakt, że zbrodnia jest cięższym przestępstwem od występku, który ma lżejszy charakter. Oba przestępstwa na podstawie kodeksu karnego są czynem zabronionym usankcjonowanym różnymi karami. W takim razie skoro już wiemy, że przestępstwem jest zbrodnia i występek to jak prawnie je rozróżnić? Główną różnicą jest kara przypisana do każdego przestępstwa. Na tej podstawie możemy wyróżnić:

Zbrodnię, która jest czynem zabronionym zagrożonym karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą.

A zatem Kwalifikacja przestępstw – zbrodnia i występek przykład:

Zabójstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8. Więc czy zabójstwo może być zakwalifikowane jako występek? Zdecydowanie NIE. Sankcja za to przestępstwo jest nie krótsza od 3 lat i jest surowsza niż 3 lata pozbawienia wolności.
Art. 148 kk.§1  Kto zabija człowieka podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

Występek, który jest czynem zabronionym, zagrożonym grzywną powyżej 30 stawek dziennych albo powyżej 5000 złotych, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności przekraczająca miesiąc.

Przykład:

Art. 178a §1 Kto znajduje się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Powyżej został przedstawiony klasyczny przykład: Jazda po alkoholu. Warto przy poruszeniu tego wątku zwrócić uwagę na wymienione kary za jazdę po alkoholu. Są one przykładem opisanego wyżej występku.
Trzeba pamiętać, że zbrodnię można popełnić tylko umyślnie a występek natomiast może być umyślny lub nieumyślny.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *