Obostrzenie i nadzwyczajne złagodzenie kary

Instytucje obostrzenia i złagodzenia kary

Dwie bardzo ważne instytucje funkcjonujące w polskim prawie to instytucja obostrzenia oraz instytucja nadzwyczajnego złagodzenia kary, które zostały ujęte w przepisie art. 38 Kodeksu karnego – jeżeli ustawa przewiduje obniżenie albo nadzwyczajne obostrzenie górnej granicy ustawowego zagrożenia, a ustawowe zagrożenie obejmuje więcej niż jedną z kar wymienionych w art. 32 pkt 1-3, obniżenie albo obostrzenie odnosi się do każdej z tych kar. W kolejnych paragrafach cytowanego przepisu wskazane zostały maksymalne granice obostrzenia lub złagodzenia kary.

Bardzo ważne jest, aby zwrócić uwagę na fakt, że obniżeniu lub obostrzeniu podlega wymierzana kara, a nie granice zagrożenia, wskazane w ustawie.

Wymiar kary

Katalog kar wskazany został w art. 32 Kodeksu karnego. Najniższa kara za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu to grzywna. Należy jednak pamiętać o tym, że to nie jedyna kara. Sąd wobec sprawcy orzeka również środki karne – zakaz prowadzenia pojazdów – nastąpi zatrzymanie prawa jazdy za alkohol, a tym samym utrata prawa jazdy za alkohol.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *