Kodeks karny Blog

0

Obostrzenie i nadzwyczajne złagodzenie kary

Instytucje obostrzenia i złagodzenia kary Dwie bardzo ważne instytucje funkcjonujące w polskim prawie to instytucja obostrzenia oraz instytucja nadzwyczajnego złagodzenia kary, które zostały ujęte w przepisie art. 38 Kodeksu karnego – jeżeli ustawa przewiduje...

kara a środek karny 0

Kara a środek karny

Czym jest kara, a czym środek karny? W przepisie art. 32 Kodeksu karnego wskazany został katalog kar grożących za popełnienie przestępstwa, tj. kara grzywny, ograniczenia wolności, pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności oraz dożywotnie...

Przestępstwo czy wykroczenie 0

Przestępstwo czy wykroczenie

Przestępstwo czy wykroczenie. Z treści art.1 § 1 Kodeksu karnego wynika, że : odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia (zasada nullum crimen...

0

Istota wykroczenia

Czym jest wykroczenie? Przestępstwa, czyli zbrodnie oraz występki są przedmiotem regulacji Kodeksu karnego. Niemniej jednak w polskim prawie wyróżnić można również inne czyny zabronione, które nie są przestępstwami, ale wykroczeniami. Ustawodawca określa istotę wykroczenia...